Usluge

Naš stručni tim je predvodjen diplomiranim ekonomistom i ovlašćenim računovodjom što predstavlja uslov za ostvarivanje uspesne poslovne saradnje.

 

Koje usluge nudimo?

 • Vođenje  glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (Analitika kupaca i dobavljača).
 • Izrada kalkulacija robe,evidentiranje promena u magacinskom i robnom poslovanju.
 • Obračun zarada i ostalih vidova isplata sa pripadajucim prilozima.
 • Izrada obrazca M-4 radi upisa staža zaposlenima.
 • Porez na dodatnu vrednost-kontrola dokumentacije vezane za obračun PDV-a,vođenje propisanih PDV evidencija (Knjiga ulaznih i izlaznih faktura)
 • Evidencija i obračun amortizacije za osnovna sredstva (računovodstvena i poreska amortizacija)
 • Izrada godišnjih i vanrednih finansijskih izveštaja preduzeća
 • Izrada seta izveštaja za potrebe porske uprave (porski bilans, poreska prijava, itd.)
 • Kontrola validnosti računovdstvenih isprava, pre sprovodjenja knjiženja.
 • Vođenje dinarske i devizne blagajne.
 • Obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu.
 • Priprema i obrada dokumentacije vezane za zahteve za kredit i druge potrebe klijenata./li>
 • Informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa.

 

Posetite nas, i zatražite stručno mišljenje od naših stručnjaka

Poslovna knjiga doo

Poverenje na prvom mestu!